Felsefe

İyi bir restoran bütün olarak sadece iyi yemek ve şaraptan ibaret değildir. Önemli olan; bunları hayata geçiren o yapıya, o ruhu veren karakterler ve hikayelerdir…

Bu ana düşünceden yola çıkarak planlanan Gile'nin mutfağa bakış açısı, içinde bulunduğu coğrafyanın tüm lezzetlerini daha da rafine bir hale getirip, modern bir anlayışla tekrar yapılandırmaktır.